JAK UNIKNĄĆ ODMOWY WYPŁATY ODSZKODOWANIA?

utworzone przez | Uncategorized

PORADNIK OD AUTO FORMA TYCHY

Nagły wypadek może każdego wytrącić z równowagi. Nic zatem dziwnego, że w przypadku zdarzenia się takiej sytuacji, chcemy jak najszybciej uregulować sprawę odszkodowania. Warto jednak pamiętać, że prawdo do rekompensaty, choć wydaje się oczywiste, w rzeczywistości wcale nie należy nam się bezwarunkowo. Co to dokładnie oznacza? Już teraz sprawdź, w jakich sytuacjach może wystąpić odmowa wypłaty odszkodowania i jak jej uniknąć.

JAK UNIKNĄĆ ODMOWY WYPŁATY ODSZKODOWANIA?

Biurokracja czy zawiłe warunki umowy nie powinny nas przerażać. Co więcej, żeby w przyszłości nie musieć martwić się na zapas ewentualną odmową, wystarczy przestrzegać poniższych wytycznych:

  • Kompleksowo wypełnij wniosek o ubezpieczenie, uwzględniając wszystkie istotne dane nie tylko na temat swojej firmy, ale i kontrahentów oraz historii waszej współpracy;
  • Prawidłowo udokumentuj transakcję z odbiorcą, zwracając przy tym uwagę, aby poszczególne dokumenty były ze sobą spójne;
  • W okresie obejmującym ubezpieczenie, rzetelnie wypełniaj obowiązki wynikające z zawartej umowy;
  • W przypadku, gdybyś nie otrzymał płatności od kontrahenta w terminie – składaj dokumenty do ubezpieczyciela oraz współpracuj z nim w celu odzyskiwania należności;
  • Kompleksowo udokumentuj powstałą szkodę.

W JAKICH SYTUACJACH MOŻEMY SPOTKAĆ SIĘ Z ODMOWĄ UBEZPIECZENIA?

Warunkiem do odmowy wypłaty są zazwyczaj okoliczności określone w umowie, wynikające bezpośrednio z niedopatrzeń bądź błędów samego ubezpieczonego, m.in.:

  • Podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie istotnych informacji (np. dotyczących firmy);
  • Brak zgłaszanej szkody lub niewłaściwe jej udokumentowanie;
  • Regularne zwlekanie z uiszczaniem składki lub całkowite unikanie jej płacenia.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU ODMOWY?

Ubezpieczyciel odmawia wypłacenia odszkodowania, ale w Twojej opinii nie ma ku temu racjonalnych podstaw? W takim przypadku mamy możliwość złożenia odwołania do osoby odpowiedzialnej za wydawanie decyzji, czyli najczęściej kierownika danego zakładu. W przypadku niektórych ubezpieczycieli, możemy też spotkać się ze ściśle określonym czasem na złożenie takiego dokumentu – choć nie zawsze jest to regułą. W sytuacji, kiedy wyczerpiemy wszystkie drogi, włącznie z odwołaniem, i nadal nie uzyskamy odszkodowania, pozostaje wkroczenie na drogę sądową.

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z Auto Forma Tychy, a z pewnością postaramy się przeprowadzić Cię przez wszystkie zawiłości związanie z ubezpieczeniem – szybko i skutecznie.

Twoje bezpieczeństwo to także nasza sprawa – dlatego zadbamy o każdy jego aspekt.
Zadzwoń do Auto Tychy Forma i umów się na naprawę.