Ubezpieczenia

Kompleksowa oferta ubezpieczeń

Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla Osób Fizycznych, Firm i Instytucji (Szkoły, Wspólnoty Lokalowe, Spółdzielnie Mieszkaniowe itp.)

 • Ubezpieczenia komunikacyjne OC/AC/Minicasko/NNW/Assistance/Szyby/Zielona Karta
 • Ubezpieczenia Komunikacyjne – Pakiety Samochodowe
 • Ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka utraty lub uszkodzenia mienia
 • Ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Ubezpieczenia utraty zysku wskutek pożaru i innych zdarzeń losowych lub wskutek wszystkich ryzyk
 • Ubezpieczenia nieruchomości komercyjnych
 • Ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadania mienia, OC za produkt, OC w życiu prywatnym
 • Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń itp.
 • OC Przewoźnika krajowego / międzynarodowego, OC spedytora
 • Ubezpieczenia medyczne
 • Ubezpieczenia finansowe / gwarancje ubezpieczeniowe
 • Ubezpieczenia Ochrony Prawnej (firmy, pojazdu, życia prywatnego)

Ubezpieczenia na życie, NNW, sportowe

Chcąc zapewnić bliskim bezpieczeństwo finansowe w trudnych chwilach życia, zadbać o bezpieczny start dzieci w dorosłość i o swoje przyszłe finanse, wystarczy wybrać odpowiednie ubezpieczenie na życie. Odpowiednia polisa pozwoli zabezpieczyć spłatę kredytów i pożyczek oraz uniknąć problemów spadkowych. Wykupując taki rodzaj ubezpieczenia nie trzeba się już martwić o przyszłość swoją i los najbliższych.

 • Produkty inwestycyjno-ochronne na przyszłość
 • Ubezpieczenia medyczne wraz pakietem badań diagnostycznych
 • Ubezpieczenia na życie, obejmujące swym zakresem:
  • Zgon ubezpieczonego
  • Trwały uszczerbek na zdrowiu
  • Poważne zachorowania
  • Pobyt w szpitalu
  • Zgon najbliższych
  • Urodzenie dziecka
  • Operacje chirurgiczne
  • Assistance medyczny
  • Rehabilitacja w wyniku NW
  • Inne – wg. indywidualnych potrzeb
 • Ubezpieczenia NNW oraz osób uczestnicząch w kulturze fizycznej
 • Ubezpieczenia podróży zagranicznych
 • Ubezpieczenia dla kierowców i uczestników ruchu
 • Ubezpieczenia Kredytobiorców i Leasingobiorców, stanowiących zabezpieczenia długoterminowych zobowiązań finansowych
 • Ubezpieczenia stypendialne dla uczniów szkół pomaturalnych i studentów / po 24 roku życia lub po zawarciu małżeństwa przez Ubezpieczonego mogą przybrać formę jednorazowego świadczenia posagowego
 • Grupowe ubezpieczenia na życie:
  • Pracownicze ubezpieczenia grupowe
  • Otwarte ubezpieczenia grupowe
  • Szkolne ubezpieczenia grupowe